Acta del Ple ordinari del dia 27 de juliol de 2015

Podeu consultar l'acta de la sessió ordinària del Ple del mes de juliol, mitjançant el document adjunt a la barra lateral dreta o fent clic aquí.

 

Ordre del dia


1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del 13.07.2015

2. Acord d’aprovació definitiva dels comptes generals de l’Ajuntament (exercici 2014)

3. Acord de la modificació número 6 del Pressupost Municipal

4. Acord d’aprovació de la primera modificació de la Plantilla 2015 i de la RLT

5. Acord d’aprovació de la modificació d’un acord del Ple del Cartipàs

6. Acord d’aprovació de la revisió anual del Padró d’Habitants

7. Acord d’aprovació de les dues festes locals per a l’any 2016

8. Acord d’aprovació de la correcció del plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 55/2003, de 22-4, de mesures de Prevenció d’Incendis Forestals.

9. Acord de ratificació de l’acord de la Diputació de Barcelona d’aprovació inicial de la dissolució del Consorci de Comunicació Local (CCL)

10. Acord de declaració de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats al Centre de Dia El Serral

11. Declaració de no-necessitat de compatibilitat d’activitat privada amb dedicació exclusiva de l’alcalde, Sr. Joan Playà Guirado

12. Declaració de compatibilitat d’activitat privada amb dedicació exclusiva del regidor municipal Sr. Antoni Pons i Vilaplana

13. Declaració de compatibilitat d’activitat privada amb dedicació exclusiva de la regidora municipal Sra. Maria Isabel Méndez i Fernández

14. Declaració de compatibilitat d’activitat privada amb dedicació parcial del regidor municipal Sr. Sergi Bonilla i Sellarès

15. Declaració de compatibilitat d’activitat privada amb dedicació parcial del regidor municipal Sr. Salvador Segura Juni

16. Moció d’Alternativa per Castellbisbal i Esquerra Republicana de Catalunya per ratificar l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per la Independència i aprovació dels seus estatuts

17. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

18. Precs i preguntes

Darrera actualització: 03.11.2015 | 15:41