Acta del Ple ordinari del 27 de juny de 2016

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació l’acta de la sessió anterior.

2. Acord d’aprovació de l’acord de la Mesa de Negociació en relació a la recuperació dels assumptes particulars per antiguitat i l’establiment de quadre dies addicionals de vacances per al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament.

3. Acord de designació de les dues festes locals per a l’any 2017.

4. Acord d’aprovació de la modificació dels vocals representants del Partit dels Socialistes de Catalunya a comissions i altres òrgans municipals.

5. Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a les famílies dels centres educatius de Castellbisbal per a l’adquisició de llibres, material de text i material escolar pel curs 2016-2017.

6. Ratificació de l’aprovació inicial de la dissolució del Consorci per a la Gestió de la TDT de la demarcació sud del Vallès Occidental.

7. Aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Castellbisbal

8. Moció per fer una declaració institucional amb motiu del Dia de l’Associacionisme Cultural (4 de juny)

9. Moció sobre Declaració municipal contrària a l’aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP)

10. Moció del món local en defensa de l’acollida de les persones refugiades

11. Moció del Dia de l’Orgull Lèsbic, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual (LGTBI)

12. Moció de suport del Partit dels Socialistes de Catalunya de Castellbisbal a una Llei d’aprofitament dels excedents alimentaris

13. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

14. Precs i preguntes

Darrera actualització: 13.09.2016 | 18:43