Acta del Ple ordinari del 27 de març de 2017

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2017
 • Acord d’aprovació de l’amortització anticipada de préstecs
 • Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 1
 • Acord d’aprovació definitiva del projecte d’obres d’ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa i connexió a l’arqueta del Sistema Metropolità de Sanejament
 • Acord d’aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal
 • Acord d’aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei públic de Viver d’empresa-Espai coworking
 • Acord d’aprovació inicial del Reglament municipal regulador dels ajuts socials d’alimentació mitjançant l’emissió de targetes moneder de l’Ajuntament
 • Moció del grup de Ciutadans per sol·licitar la baixa de l’Ajuntament de l’AMI
 • Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’import sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU)
 • Moció de CiU de rebuig a la sentència del TSJC: La justícia no és política
 • Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets
 • Precs, preguntes i mocions d’urgència
Darrera actualització: 24.10.2017 | 11:24