Acta del Ple ordinari del 29 de maig de 2017

ORDRE DEL DIA:

 • Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 24 d’abril de 2017
 • Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 3 del pressupost 2017
 • Acord d’aprovació de la declaració d’especial interès municipal de les activitats que es desenvolupen en la masia modernista i la capella romànica de Can Pedrerol de Baix, als efectes de l’aplicació de la bonificació del 505 de la quota íntegra de l’IBI.
 • Acord d’aprovació de la modificació de la composició del vocal representant del grup municipal de Ciutadans-Castellbisbal (C’s)
 • Acord d’aprovació provisional de la modificació puntual número 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal, en l’àmbit de l’ermita de Sant Vicenç
 • Acord d’aprovació de la dissolució de la Comissió del Patrimoni Cultural de Castellbisbal creada pel Ple de data 2/12/2013 i de l’aprovació inicial de la derogació del Reglament d’aquesta comissió
 • Acord d’aprovació de la sol·licitud de baixa de l’Ajuntament com a membre de l’Associació d’Agències de Col·locació
 • Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals
 • Moció d’adhesió al manifest “Millorar el sistema sanitari: enfortir l’atenció primària”
 • Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya
 • Moció de reclamació del retorn dels imports cobrats indegudament per part de les empreses d’energia, a les factures de subministrament elèctric d’edificis i enllumenat públic amb tarifes 3.0 i 3.1 contractats per l’Ajuntament des de l’entrada en vigor del Reial Decret 1164/2001 de 26 d’octubre
 • Moció en suport de la plataforma “Trans*forma la salut” per a un nou model de salut
 • Moció d’ERC perquè l’Ajuntament ofereixi el servei de cerimònia civil d’acolliment als infants del municipi
 • Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets
 • Precs, preguntes i mocions d’urgència
Darrera actualització: 24.10.2017 | 11:25