Acta del Ple ordinari del 26 de juny de 2017

ORDRE DEL DIA:

 • Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 29 de maig de 2017
 • Aprovació inicial del Pla d’Emergències Municipal amb document únic
 • Aprovació de la modificació pressupostària número 4
 • Aprovació de la modificació de l’Acord Regulador de les Condicions de Treball del Personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament de Castellbisbal
 • Aprovació de la declaració de compatibilitat amb una segona activitat privada d’una treballadora municipal (exp. 2016/66/FP)
 • Aprovació de la declaració de compatibilitat amb una segona activitat privada d’una treballadora municipal (exp. 2017/50/FP)
 • Aprovació de la rectificació de l’Inventari General de Béns de la corporació
 • Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament d’ajudes destubades als centres escolars públics de Castellbisbal per a l’adquisició de llibres, material de text i material escolar (curs 2017-2018)
 • Aprovació d’incoació d’expedient administratiu de determinació de la responsabilitat patrimonial pels danys efectuats a la tanca del magatzem de la Brigada Municipal
 • Aprovació d’incoació d’expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial pels danys efectuats amb un vehicle a un fanal de l’avinguda de Gayarre
 • Aprovació d’incoació d’expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial pels danys efectuats amb un vehicle a un fanal del carrer dels Motors
 • Aprovació d’incoació d’expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial pels danys efectuats amb un vehicle a la tanca de l’Illa Esportiva
 • Moció de C’s per a la revisió de l’Ordenança fiscal número 4 reguladora de l’IVTNU
 • Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets
 • Precs, preguntes i mocions d’urgència
Darrera actualització: 24.10.2017 | 11:12