Acta del Ple municipal del 24 de febrer de 2020

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 27 de gener de 2020

Presa de possessió com a nou regidor municipal del sr. Pedro Jorge Palahí Guzmán d'ERC-AM

Acord d'aprovació de la modificació pressupostària número 1 del vigent pressupost 2020

Acord per aprovar la inadmissió a tràmit de la sol·licitud de revisió d'ofici i demés pretensions, instada per la secretària-coordinadora de Serveis Centrals

Control d'òrgans i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d'urgència

 

Darrera actualització: 03.06.2020 | 10:28