Acta del Ple municipal del 27 de maig de 2019

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 29 d'abril de 2019

Acord d'assabentat de la renúncia del regidor Sr. Martinelli a la dedicació exclusiva, aprovada pel Ple del 31 de juliol de 2017

Acord d'aprovació de l'autorització de la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada a un treballador municipal

Acord d'interposició de recurs d'apel·lació contra la interlocutòria número 75/2019 de 30 d'abril de 2019, dictada pel Jutjat Central Contenciós Administratiu número 6 de Madrid en el recurs contenciós administratiu número 29/2018 interposat per l'Ajuntament de Castellbisbal contra ADIF

Control d'òrgans i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d'urgència

Darrera actualització: 20.06.2019 | 18:00