Acta del Ple municipal del 28 d'octubre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2019

Acord per aprovar definitivament el compte general de l'Ajuntament de l'exercici de 2018

Acord per aprovar la modificació de crèdit número 6 del perssupost 2019

Acord per aprovar, provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2020

Acord per aprovar la sol·licitud de l'Ajuntament de Castellbisbal de l'adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP)

Acord per aprovar la interposició de recurs contenciós contra la resolució d'ADIF que desestima la reclamació per responsabilitat patrimonial instada per l'Ajuntament de Castelllbisbal

Moció per l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'acord de les alcaldies del Vallès Occidental per presevar l'activitat industrial de la comarca i en suport als treballadors i treballadore afectats pels ERO de les empreses General Cable i Te Connectivity.

Moció presentada per ERC pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis

Controls d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Darrera actualització: 10.12.2019 | 16:25