Acta del Ple ordinari del 2 d'octubre de 2017

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions ordinàries dels dies 31 de juliol de 2017 i extraordinària urgent de 25 de setembre
  • Aprovació de la Modificació pressupostària 6 del pressupost 2017
  • Aprovació del Compte General de l'exercici 2016
  • Aprovació de la modificació de les característiques i les retribucions del personal eventual
  • Aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de personal eventual i la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament
  • Aprovació de la modificació d'ofici del redactat d'uns punts del Pla d'Emergències Municipal i d'aprovació definitiva del Pla
  • Aprovació inicial de la modificació del Reglament Regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament
  • Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils
  • Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets
  • Precs, preguntes i mocions d'urgència
Darrera actualització: 13.11.2017 | 17:40