Acta del Ple ordinari del 25 de juny de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de maig de 2018

Acord d'aprovació de la modificació de la composició dels vocals representants del grup municipal del PDeCAT

Acord d'aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball: perillositat i penositat dels llocs de treball adscrits a la Brigada Municipal

Acord d'aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball: valoració parcial de llocs de treball

Acord d'aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'atorgament d'ajudes destinades als centres escolars públics de Castellbisbal per ajudar les famílies en l'adquisició de llibres, material de text i material escolar.

Acord d'aprovació per considerar les obres d'ampliació i reforma del CAP Dr. Joan Planas d'especial interès o utilitat municipal, als efectes d'aplicar les bonificacions del 95% en les quotes de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de la Taxa per llicències urbanístiques i de la Taxa d'activitats

Acord d'aprovació de la rectificació de l'Inventari General de Béns de l'Ajuntament de Castellbisbal

Acord d'aprovació de la Reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys als murets, canonada de gas i armari elèctric de les escales del carrer del Roser

Moció de C's per a la instal·lació de màquines de reciclatge d'envasos amb incentiu.

Moció en suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO

Moció per l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya

Moció en coordinació amb el Fons Català de Cooperació al Desenvoluament: El món local davant la realitat del refugi a l'estat espanyol

Moció d'ERC de suport als Comitès de Defensa de la República

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d'urgència

  • Moció del PSC de rebuig a la decisió judicial d'alliberar "La manada" i per exigir que es continui desenvolupant el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere
Darrera actualització: 19.09.2018 | 16:22