Acta del Ple ordinari del 28 de gener de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord d'aprovació de la revisió anual del Padró d'habitants a 1 de gener de 2018

Acord d'aprovació de dos convenis administratius de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'AMB per a l'execució de les obres de xarxa en baixa de sanejament i depuració de les urbanitzacions Can Santeugini, Costablanca, Ca n'Oliveró i Colònia del Carme

Acord d'aprovació de la desafectació del bé de domini públic consistent en una finca al passeig de Can Santeugini entre els números 6 i 8

Acord d'aprovació de la denominació de la rotonda que regula el trànsit a l'encreuament del carrer de l'Olivar, l'avinguda de Pau Casals i el carrer del Castell de Benviure

Acord d'aprovació de la interposició d'acció de reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys causats a un mur del carrer de la Metal·lúrgia amb motiu de l'esllavissada de terres a la línia ferroviària R-8 Martorell-Granollers

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 01.03.2019 | 10:04