Acta del Ple ordinari del 29 d'abril de 2019

ORDRE DEL DIA

Celebració del sorteig públic per designar els membres de les meses electorals de les eleccions municipals i europees del 26 de maig de 2019

Aprovació dels esborranys de les actes: ordinària del dia 25 de març de 2019 i extraordinària del dia 3 d’abril de 2019

Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 2: crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 3: crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdit

Acord d’aprovació de la modificació de la Relació dels Llocs de Treball per a l’adequació del nivell de destí dels llocs de treball del grup de titulació A1, nivell 18

Acord d’aprovació de l’autorització de la compatibilitat per a l’exercici de dues segones activitats privades a una treballadora municipal

Acord d’aprovació del Pla Local de Joventut 2019-2022

Acord d’aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió de prestacions socials en règim de concurrència competitiva per la Campanya de Suport a l’Estudiant

Acord d’aprovació de la rectificació de l’Inventari General de Béns de l’Ajuntament de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la declaració de caducitat i de la incoació d’un nou expedient administratiu de determinació de la responsabilitat pels danys a un fanal de l’enllumenat públic a l’avinguda de Gayarre

Acord d’aprovació de la incoació de l’expedient administratiu de determinació de responsabilitat pels danys a un fanal de l’enllumenat públic del carrer Castell del Benviure

Acord d’aprovació de la incoació de l’expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial pels danys a dues senyals de trànsit situades al carrer de l’Onze de Setembre i al carrer del Sol. Exp. 2018/7/GR

Acord d’aprovació de la incoació de l’expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial pels danys a dues senyals de trànsit situades al carrer de l’Onze de Setembre i al carrer del Sol. Exp. 2018/8/GR

Acord d’aprovació de la incoació de l’expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial pels danys a dues senyals de trànsit situades al carrer de l’Onze de Setembre i al carrer del Sol. Exp. 2018/9/GR

Acord d’aprovació de la incoació de l’expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial pels danys a dues senyals de trànsit situades al carrer de l’Onze de Setembre i al carrer del Sol. Exp. 2018/10/GR

Acord d’aprovació de la incoació de l’expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial pels danys a dues senyals de trànsit situades al carrer de l’Onze de Setembre i al carrer del Sol. Exp. 2018/11/GR

Acord d’aprovació de la incoació de l’expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial pels danys a dues senyals de trànsit situades al carrer de l’Onze de Setembre i al carrer del Sol. Exp. 2018/12/GR

Acord d’aprovació del “Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a 13 municipis del Baix Llobregat (2019-2015).

Acord d’aprovació inicial de la modificació puntual número 8 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal

Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

 Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 29.05.2019 | 18:37