Acta del Ple ordinari del 29 de gener de 2018

ORDRE DEL DIA:

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2017

Acord d'aprovació d'inadmetre les al·legacions presentades contra l'Ordenança Fiscal número 4

Acord d'aprovació de la revisió anual del Padró d'habitants a 1 de gener de 2017

Acord d'aprovació de la pròrroga del Pla Local de Joventut de Castellbisbal

Acord d'aprovació de les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a beques als millors treballs de recerca de Batxillerat.

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d'urgència

Darrera actualització: 04.04.2018 | 15:56