Acta del ple ordinari del 29 de juny de 2020

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 29 de maig de 2020

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 5 del pressupost ordinari de 2020

Acord per aprovar les dues festes locals de Castellbisbal per a l'any 2021

Acord per aprovar, inicialment, les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a projectes de cooperació i desenvolupament, destinades a entitats privades sense ànim de lucre

Acord per aprovar la consideració d'unes obres d'especial interès o utilitat municipal (I)

Acord per aprovar la consideració d'unes obres d'especial interès o utilitat municipal (II)

Acord per aprovar, inicialment, la modificació puntual número 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos de Castellbisbal per preservar i fer efectiva la conciliació laboral i la reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi del Covid-19

Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal, a la que s'hi ha adherit el grup municipal ERC-AM de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que limita l'exposició de banderes LGBTIQ+ en edificis públics

Moció presentada pel grup municipal socialista per demanar al govern de la Generalitat aixequi la suspensió als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual

Moció presentada pel grup municipal socialista contra la discriminació als col·lectius LGTBI

Moció presentada pels grups municipals socialista i ERC-AM a la qua s'hi ha adherit el grup municipal Alternativa per Castellbisbal, per exigir la resolució immediata de les prestacions econòmiques a totes les persones afectades per un epedient de regulació temporal d'ocupació.

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d'urgència

Darrera actualització: 04.08.2020 | 11:45