Acta del Ple ordinari del 29 de novembre de 2017

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 d'octubre de 2017 i de l'extraordinària del dia 22 de novembre de 2017

Acord d'aprovació inicial dels pressupostos de l'exercici 2018

Acord d'aprovació inicial de la plantilla de personal funcionari la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2018

Acord d'aprovació de la modificació pressupostària número 8 del pressupost de l'exercici 2017

Acord d'aprovació del 2n Pla d'Igualtat de gènere

Acord d'aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Salut de Castellbisbal

Acord d'aprovació inicial del Reglament del Consell Urbà de Castellbisbal

Acord d'aprovació de la renúncia a l'acceptació d'una cessió gratuïta

Acord d'aprovació de l'adhesió al Manifest en favor de l'escola pública catalana

Moció de suport a la candidatura de Castellbisbal, XXXII Ciutat Gegantera de Catalunya

Adhesió al Manifest unitari Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, 25 de novembre de 2017

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d'urgència

Darrera actualització: 28.02.2018 | 15:42