Acta del Ple ordinari del 29 d'octubre de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'Acta de la sessió ordinària del dia 24 de setembe de 2018

Acord d'aprovació de la Modificació pressupostària número 7

Acord d'aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2017

Acord d'aprovació inicial de la Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2019

Acord d'aprovació de l'autorització de comptabilitat per l'exercici d'una segona activitat privada d'un treballador municipal

Acord d'aprovació de la sol·licitud de subvenció, del projecte i de la memòria de la Pacificació del centre urbà de Castellbisbal

Acord d'aprovació de la supressió del servei d'estacionament limitat i controlat per vigilants amb pagament de l'usuari (zona blava)

Moció del PDeCAT sobre la falta d'imparcialitat del poder judicial

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Darrera actualització: 15.01.2019 | 15:47