Acta del Ple ordinari del 30 d'abril de 2018

Aprovació del manifest de l'ACM i la FMC titular Les entitats municipalistes (FMC i ACM) manifesten el seu rebuig pel contingut de la sentència dels membres del grup 'La Manada

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 26 de març de 2018

Acord d'aprovació de la modificació pressupostària número 2

Acord d'aprovació del Compromís municipal per iniciar el Pla Local de Salut de Castellbisbal

Acord d'aprovació de la reclamació de responsabilitat per danys a l'enllumenat públic (nucli urbà)

Acord d'aprovació de la incoació d'expedient administratiu per determinar la responsabilitat per danys a l'enllumenat públic (Can Santeugini)

Moció del grup d'AC per denunciar l'incompliment del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere en el projecte de pressupostos

Moció del grup d'AC de suport al Dret a morir dignament

Moció en defensa del model sanitari català i la unversalització de l'atenció sanitària

Moció del grup municipal del PSC sobre la regulació de l'estacionament controlat

Control d'òrgans de govern i ratificació decrets

Precs, preguntes i mocions d'urgència

  • Moció que presenta el grup municipal de C's en relació amb la simbologia partidista ubicada en el nostre municipi
Darrera actualització: 11.06.2018 | 16:28