Acta del Ple ordinari del 30 de juliol de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de juny de 2018

Acord d'aprovació de la modificació pressupostària número 4

Acord d'aprovació provisional de la modificació puntual número 2 del POUM en l'àmbit del PAU 02 "Balcó de l'ermita" i remissió a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona per la seva aprovació definitiva.

Acord d'aprovació del Pla d'inspeccions i control d'Activitats 2018-2020

Acord d'aprovació de l'adhesió al II Pla de polítiques de gènere del Consell Comarcal del Vallès Occidental 2016-2019

Acord d'aprovació de l'adhesió al Protocol comarcal per l'abordatge de la violència masclista del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Acord d'aprovació de la creació de la Comissió de Protecció i Seguretat en les Dades Municipals

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d'urgència

 

Darrera actualització: 02.10.2018 | 09:39