Acta del ple ordinari del 30 d'octubre de 2017

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari del 2 d’octubre

Aprovació de la modificació pressupostària número 7

Modificació del complement  específic dels llocs de treball de la Policia Local

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 2018

Declaració de caducitat i de nova incoació del procediment administratiu per a la determinació de responsabilitat per danys (1)

Declaració de caducitat i de nova incoació del procediment administratiu per a la determinació de responsabilitat per danys (2)

Declaració de caducitat i de nova incoació del procediment administratiu per a la determinació de responsabilitat per danys (3)

Incoació de l’expedient administratiu de determinació de la responsabilitat patrimonial per danys

Aprovació definitiva del Pla estratègic del servei d’arxiu i gestió documental i Cartes de serveis d’usuaris interns i externs

Liquidació del contracte i la devolució de la garantia dipositada amb motiu de l’adjudicació acordada pel Ple de 18.11.1991

Aprovació del text refós corresponent a la modificació puntual número 5 del POUM de Castellbisbal

Moció d’AC, ERC i PDeCAT de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític

Moció per l’adhesió de Castellbisbal a la Xarxa de ciutats per la vida-Ciutats contra la pena de mort

Moció per exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Omnium Cultural

Moció d’AC en defensa de l’educació com a eina de cohesió

Moció del PDeCAT i ERC per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya

Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 30.11.2017 | 11:41