Acta del Ple ordinari del 31 de juliol de 2017

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 26 de juny de 2017
 • Aprovació de la modificació pressupostària número 5 del pressupost 2017
 • Aprovació de la modificació, actualització i major desglossament dels criteris d'amortització per adaptar-los a l'inventari municipal i la instrucció de comptabilitat d'Administració Local.
 • Aprovació de l'ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona
 • Aprovació de la modificació de l'establiment del Règim de dedicació i de les retribucions del regidor Enrico Martinelli
 • Constitució de la Mesa de contractació municipal en les matèries reservades al Ple.
 • Aprovació del Pla Estratègic del Servei d'Arxiu i Gestió Documental (2017-2022)
 • Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'ús i funcionament dels bucs d'assaig musical de Castellbisbal.
 • Moció de Ciutadans per impulsar la formació en reanimació cardiopulmonar
 • Moció sobre la regulació del lloguer i la creació d'instruments de concertació econòmica als ens locals per a la rehabilitació d'habitatges destinats al lloguer.
 • Moció reclamant la continuïtat del Porgrama de Formació i Inserció d'auxiliar de Comerç i Atenció al públic a Castellbisbal
 • Control d'òrgans de Govern i ratificació de decrets
Darrera actualització: 24.10.2017 | 12:27