Convocatòria del Ple ordinari del 26 de juny de 2017

Dijous, 22 de juny de 2017 a les 10:19

 

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 29 de maig de 2017

2. Aprovació inicial del Pla d’Emergències Municipal amb document únic

3. Aprovació de la modificació pressupostària número 4

4. Aprovació de la modificació de l’Acord Regulador de les Condicions de Treball del Personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament de Castellbisbal

5. Aprovació de la declaració de compatibilitat amb una segona activitat privada d’una treballadora municipal (exp. 2016/66/FP)

6. Aprovació de la declaració de compatibilitat amb una segona activitat privada d’una treballadora municipal (exp. 2017/50/FP)

7. Aprovació de la rectificació de l’Inventari General de Béns de la corporació

8. Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament d’ajudes destubades als centres escolars públics de Castellbisbal per a l’adquisició de llibres, material de text i material escolar (curs 2017-2018)

9. Aprovació d’incoació d’expedient administratiu de determinació de la responsabilitat patrimonial pels danys efectuats a la tanca del magatzem de la Brigada Municipal

10. Aprovació d’incoació d’expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial pels danys efectuats amb un vehicle a un fanal de l’avinguda de Gayarre

11. Aprovació d’incoació d’expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial pels danys efectuats amb un vehicle a un fanal del carrer dels Motors

12. Aprovació d’incoació d’expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial pels danys efectuats amb un vehicle a la tanca de l’Illa Esportiva

13. Moció de C’s per a la revisió de l’Ordenança fiscal número 4 reguladora de l’IVTNU

14. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

15. Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 22.06.2017 | 10:22