Convocatòria del Ple ordinari del 31 de juliol de 2017

Dijous, 27 de juliol de 2017 a les 10:10


ORDRE DEL DIA:

 • Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 26 de juny de 2017
 • Aprovació de la modificació pressupostària número 5 del Pressupost 2017
 • Modificació, actualització i major desglossament dels criteris d’amortització per adaptar-los a l’Inventari Municipal i a la instrucció de comptabilitat d’Administració Local.
 • Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona, revocació de determinades funcions i modificació, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
 • Modificació del règim de dedicació i de les retribucions del regidor Enrico Martinelli.
 • Constitució de la Mesa de Contractació Municipal en les matèries reservades al Ple i designació dels representants de la corporació a òrgans i entitats.
 • Aprovació del Pla Estratègic del Servei d’Arxiu i Gestió Documental (2017-2022)
 • Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’ús i funcionament dels bucs d’assaig musical.
 • Moció de Ciutadans per impulsar la formació en reanimació cardiopulmonar.
 • Moció sobre la regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica als ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer.
 • Moció reclamant la continuïtat del PFI d’auxiliar i atenció al públic a Castellbisbal
 • Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets
 • Precs, preguntes i mocions d’urgència
Darrera actualització: 27.07.2017 | 10:11