Convocatòria del Ple ordinari del 2 de desembre de 2019

Dijous, 28 de novembre de 2019 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 17 d’octubre de 2019 i de l’ordinària del dia 28 d’octubre de 2019

Acord per aprovar la modificació pressupostària núm. 8 del vigent pressupost del 2019

Acord per aprovar, inicialment, el pressupost general de l’Ajuntament de Castellbisbal per a l’exercici 2020

Acord per aprovar, inicialment, la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Castellbisbal corresponent a l’exercici 2020

Acord per aprovar l’encomanda de la gestió informatitzada del padró d’habitants a favor de la Diputació de Barcelona i el conveni de col·laboració

Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos de Castellbisbal per a la instal·lació de punts de recollida de persones en vehicles de veïns

Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos de Castellbisbal per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viudetat

Moció de l’Ajuntament de Castellbisbal per a la declaració d’emergència climàtica

Moció de l’Ajuntament de Castellbisbal sobre el Tribut Metropolità de l’AMB

Moció presentada pel grup municipal ERC-AM Castellbisbal en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya

Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 28.11.2019 | 08:50