Convocatòria del Ple ordinari del 24 de febrer de 2020

Dijous, 20 de febrer de 2020 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de gener de 2020

Presa de possessió, com a nou regidor municipal, del Sr. Pedro Jorge Palahí Guzmán del Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)

Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 1 del vigent pressupost 2020: crèdits extraordinaris i transferències de crèdit

Acord per aprovar la inadmissió a tràmit de la sol·licitud de revisió d’ofici i demés pretensions, instada per la Secretària – Coordinadora de Serveis Centrals

Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 20.02.2020 | 10:52