Convocatòria del Ple ordinari del 25 de juny de 2018

Dilluns, 25 de juny de 2018 a les 00:00

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 28 de maig de 2018

2. Acord d’aprovació de la modificació de la composició dels vocals representants del grup municipal del Partit Demòcrata PDeCAT

3. Acord d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball: perillositat i penositat dels llocs de treball adscrits a la Brigada Municipal.

4. Acord d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball: valoració parcial de llocs de treball.

5. Acord d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per l’atorgament d’ajudes destinades als centres escolars públics de Castellbisbal per ajudar les famílies en l’adquisició de llibres, material de text i material escolar.

6. Acord d’aprovació per considerar les obres d’ampliació i reforma del CAP Dr. Joan Planas, promogudes pel CATSALUT, d’especial interès o utilitat municipal, als efectes d’aplicar les bonificacions del 95% en les quotes de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, de la taxa per llicències urbanístiques i de la taxa d’activitats.

7. Acord de rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament de Castellbisbal.

8. Acord d’aprovació de la reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys als murets, canonada de gas i armari elèctric de les escales del carrer Roser.

9. Moció de Ciutadans per a la instal·lació de màquines de reciclatge d’envasos amb incentius.

10. Moció en suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO

11. Moció per a l’adhesió de l’Ajuntament de Castellbisbal a la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya.

12. Moció en coordinació amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. “El món català davant la realitat del refugi a l’Estat espanyol”.

13. Moció d’ERC de suport als Comitès de Defensa de la República.

14. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

15. Precs, preguntes i mocions d'urgència

Darrera actualització: 25.06.2018 | 10:21