Convocatòria del ple ordinari del 25 d'octubre de 2021

Dijous, 21 d'octubre de 2021 a les 09:00

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 27 de setembre de 2021.
 2. Presa de possessió, com a nou regidor municipal, del Sr. Joan Comellas Playà, de la candidatura d’Alternativa per Castellbisbal (AC).
 3. Acord per aprovar, provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels Tributs Municipals per a l’exercici 2022 i següents.
 4. Acord per aprovar modificar la composició dels vocals representants del Grup Municipal Socialista - Candidatura de Progrés a les comissions informatives, de seguiment i òrgans municipals.
 5. Acord per aprovar el Pla estratègic de la bicicleta a Castellbisbal, que ens ha fet arribar la Diputació de Barcelona.
 6. Acord per aprovar el Pla Local d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire al Vallès Occidental, per al període comprés entre 2021 i 2025.
 7. Acord per aprovar les justificacions de les assignacions econòmiques atorgades als grups polítics municipals durant l’any 2020.
 8. Moció presentada pel Grup Municipal CUP Castellbisbal per garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic.
 9. Moció presentada pel Grup Municipal CUP Castellbisbal, pel control de les mocions aprovades al Ple de l’Ajuntament.
 10. Moció presentada pel Grup Municipal CUP Castellbisbal de defensa del territori i rebuig al projecte d’ampliació de l’aeroport.
 11. Moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Republicada de Catalunya Castellbisbal contra l’increment de preus de l’electricitat i crida a la mobilització.
 12. Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa per Castellbisbal i Junts per Catalunya Castellbisbal sobre la construcció de noves línies de molt alta tensió al territori.
 13. Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets.
 14. Precs, preguntes i mocions d’urgència.

 

Darrera actualització: 21.10.2021 | 09:41