Convocatòria del Ple ordinari del 26 d'abril de 2021 (telemàtic)

Dijous, 22 d'abril de 2021 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de data 26 de març de 2021.
 2. Acord per aprovar la modificació pressupostària núm. 3
 3. Acord per aprovar la modificació pressupostària núm. 4
 4. Acord per aprovar el Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Castellbisbal.
 5. Acord per aprovar la modificació de les bases reguladores per a la concessió de prestacions socials, en règim de concurrència competitiva, per la campanya de suport a l'estudiant.
 6. Acord per aprovar la consideració de les obres i instal·lacions promogudes per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la nova estació de recàrrega per a vehicles elèctrics al nucli urbà, d'especial interès o utilitat municipal, als efectes d'aplicar les bonificacions del 95 % en les quotes de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la Taxa per llicències urbanístiques.
 7. Acord per establir l'ordre de classificació d'empreses i consideració de la millor oferta dels tres lots del contracte de servei de neteja, desinfecció i subministrament de material higiènic als edificis municipals, escoles i complex de l'Illa Esportiva de Castellbisbal.
 8. Moció presentada pels grups PSC, ERC-AM, Ciudadanos de Castellbisbal i CUP Castellbisbal, per la reprobació de la regidora Glòria Martínez Fernández per la gestió de la Policia Local.
 9. Moció presentada pel grup municipal Junts per Catalunya Castellbisbal, per demanar la modificació de criteris de tributació de la renda.
 10. Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets.
 11. Altres assumptes per donar compte
 12. Precs, preguntes i mocions d'urgència

 

Darrera actualització: 22.04.2021 | 11:16