Convocatòria del ple ordinari del 26 de juliol de 2021 (telemàtic)

Dijous, 24 de juny de 2021 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 28 de juny de 2021.
 2. Acord per aprovar la modificació presupostària número 7.
 3. Acord d’aprovació inicial de l’establiment del servei i activitat econòmica vinculada a les prestacions adreçades a la gent gran i determinar la forma de gestió directa.
 4. Acord d’aprovació inicial del projecte constructiu de sanejament i depuració de les urbanitzacions Can Santeugini, Costablanca, Ca n’Oliveró i Colònia del Carme elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la relació de béns a expropiar.
 5. Acord per resoldre de mutu acord els convenis de col·laboració amb l’AMB per finançar els treballs d’assistència tècnica i les obres i projecte constructiu de sanejament i depuració de les urbanitzacions de Can Santeugini, Costablanca, Ca n’Oliveró i Colònia del Carme.
 6. Acord per verificar el text refós de la Memòria de la modificació putnural número 7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal (majoria absoluta)
 7. Acord per aprovar la pròrroga del contracte de recollida de residus, neteja viària i mateniment de zones enjardinades de Castellbisbal.
 8. Acord per aprovar el Pla d’inspeccions municipals 2021-2024.
 9. Acord per acordar l’adhesió del municipi de Castellbisbal al Pacte de les Alcadies pel Clima i l’Energia.
 10. Moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura.
 11. Moció de l’Ajuntament per demanar el restabliment de l’activitat sanitària als centres d’atenció primària de Catalunya.
 12. Moció presentada pel grup municipal socialista per fer de Castellbisbal una ciutat amiga de la infància: millora de la planificació de les polítiques d’infància i adolescència i de la participació infantil al municipi.
 13. Control d’òrgans de govern.
 14. Precs, preguntes i mocions d’urgència.
Darrera actualització: 22.07.2021 | 13:34