Convocatòria del Ple ordinari del 26 de març de 2018

Dijous, 22 de març de 2018 a les 00:00

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 26 de febrer de 2018

2. Acord d’aprovació d’amortització anticipada de préstecs

3. Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 1 de 2018

4. Acord d’aprovació inicial de l’ordenança fiscal sobre l’atorgament d’autorització d’ocupació i ús temporal de les instal·lacions d’horts urbans municipals de Castellbisbal

5. Acord d’aprovació inicial de la modificació puntual número 2 del POUM en l’àmbit del PAU02 “Balcó de l’Ermita”

6. Acord d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament amb la modificació de la denominació, el contingut funcional i el complement específic del lloc de treball d’arxiver

7. Acord d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament amb la creació del lloc de treball de tècnic d’habitatge

8. Acord d’aprovació de la declaració de responsabilitat per danys al cablejat de l’enllumenat públic en el carrer Pirineus cantonada carrer Bonaigua

9. Moció del grup d’Alternativa per Castellbisbal sobre el desplegament de la renda garantida de ciutadania

10. Moció del grup municipal de Ciutadans per la celebració d’activitats en el marc europeu del Patrimoni Cultural

11. Moció del grup municipal de Ciutadans per donar suport a la festa de Sant Jordi com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat

12. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

13. Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 22.03.2018 | 09:54