Convocatòria del Ple ordinari del 26 d'octubre de 2020 (telemàtic)

Dijous, 22 d'octubre de 2020 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 28 de setembre de 2020.

2. Presa de possessió d'Ester Simón Simón com a nova regidora municipal de la candidatura Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

3. Acord per aprovar la modificació pressupostària número 7 del vigent pressupost municipal de 2020.

4. Acord per aprovar, provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2021 i següents.

5. Acord per aprovar la modificació del representant del grup municipal CUP Castellbisbal a les comissions informatives i altres òrgans municipals.

6. Acord per aprovar, provisionalment, la modificació puntual número 7 del POUM.

7. Acord per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'acord marc del subministrament del sistema de videoactes, equips de gravació i transmissió d'actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya de l'ACM i aprovació de l'expedient de contractació i adjudicació.

8. Acord per aprovar l'expedient ordinari per a la contractació del servei de neteja, desinfecció i subministrament de material higiènic als edificis municipals, escoles i complex Illa Esportiva de Castellbisbal.

9. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Castellbisbal per garantir la conciliació de les famílies amb menors en edat escolar en circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència sanitària de la COVID-19.

10. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos de Castellbisbal per donar l'opció als pares de sol·licitar la jornada contínua en els centres educatius.

11. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal per a la instal·lació d'espai o zona d'esbarjo per a gossos (pipican-correcan).

12. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal pel canvi de contractació dels subministraments elèctrics dependents de l'Ajuntament.

13. Moció municipal "Per a una atenció primària forta"

14. Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets.

15. Precs, preguntes i mocions d'urgència.

Darrera actualització: 22.10.2020 | 08:53