Convocatòria del ple ordinari del 27 de setembre de 2021

Dijous, 23 de setembre de 2021 a les 09:00

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 26 de juliol de 2021.
 2. Presa de possessió, com a nova regidora municipal, de la Sra. Irene Aguilar Artacho, de la candidatura Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC - CP)
 3. Presa de possessió, com a nou regidor municipal, del Sr. José Goberna Díaz, de la candidatura Partit del Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSS -CP).
 4. Acord per aprovar definitivament el compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2020.
 5. Acord per aprovar la modificació pressupostària número 8 del vigent pressupost municipal, suplements de crèdit i modificació annex subvencions nominatives.
 6. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal, canvi d'ubicació de la futura residència de la gent gran.
 7. Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa per Castellbisbal per a l'acollida de migrants afganesos i afganeses i de compromís amb la defensa dels drets humans i de la democràcia.
 8. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal per a l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Energia Pública (AMEP).
 9. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal per garantir el dret a l'empadronament.
 10. Proposta de resolució del grup municipal Ciudadanos per a la prevenció de trastorns de conducta alimentària.
 11. Moció presentada pel grup municipal socialista de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI.
 12. Moció presentada pel grup municipal socialista "FP 2021" sobre l'impuls i millora del sistema de formació professional a Catalunya.
 13. Moció presentada pel grup municipal ERC-AM per al retorn a l'IVA reduït del sector de la perruqueria, barberia i estètica.
 14. Control d’òrgans de govern.
 15. Presa de raó de la renúncia al càrrec de regidora municipal de la Sra. Anna Obradors Ascón del grup municipal Alternativa per Castellbisbal.
 16. Precs, preguntes i mocions d’urgència.
Darrera actualització: 23.09.2021 | 09:57