Convocatòria del Ple ordinari del 28 de setembre de 2020

Dijous, 24 de setembre de 2020 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de juliol de 2020

2. Presa de possessió de Miguel Angel Montero com a nou regidor municipal de la CUP

3. Acord d’aprovació definitiva del compte genral de l’Ajuntament de l’exercici 2019

4. Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 6 del pressupost de 2020

5. Acord per aprovar i donar compliment a la sentència 760 de 29.07.2019 del TSJC que estima el recurs interposat per la Delegació del Govern de Catalunya i la nul·litat de ple dret de l’ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials i associacions de cànnabis i les condicions d’exercici a Castellbisbal

6. Acord per aprovar la consideració de les obres de construcció d’un mur de contenció de terres al c. Matagalls, 22, d’especial interès o utilitat municipal als efectes d’aplicar les bonificacions del 95% en les quotes de l’import sobre construccions, instal·lacions i obres de la taxa per llicències urbanístiques.

7. Acord per aprovar la consideració de les obres d’enderroc d’un mur de construcció, moviment de terres i construcció de tanques a l’av. Gayarre, 38, d’especial interès o utilitat municipal als efectes d’aplicar les bonificacions del 95% en les quotes de l’import sobre construccions, instal·lacions i obres de la taxa per llicències urbanístiques.

8. Moció de C’s per elaborar un pla municipal en contra de l’okupació il·legal d’habitatges

9. Moció d’ERC en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d’integració paisagística, protecció agrícola i d’equilibri territorial al decret 16/2019

10. Moció d’ERC per declarar Castellbisbal municipi feminista

11. Moció de C’s amb el prec/proposta de l’ús de mascaretes transparents pel personal que tingui contacte amb el públic

12. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

13. Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 24.09.2020 | 09:52