Convocatòria del Ple ordinari del 28 d'octubre de 2019

Divendres, 25 d'octubre de 2019 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2019

Acord per aprovar definitivament el compte general de l’Ajuntament de l’exercici 2018

Acord per aprovar la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost 2019

Acord per aprovar, provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2020

Acord per aprovar la sol·licitud de l’Ajuntament de Castellbisbal de l’adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP)

Acord per aprovar la interposició de recurs contenciós contra la resolució d’ADIF que desestima la reclamació per responsabilitat patrimonial instada per l’Ajuntament

Moció per l’adhesió de l’Ajuntament a l’acord de les alcaldies del Vallès Occidental per preservar l’activitat industrial de la comarca i en suport als treballadors i treballadores afectats pels ERO de les empreses General Cable i Te Connectivity

Moció presentada per ERC pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis

Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 25.10.2019 | 10:29