Convocatòria del Ple ordinari del 29 de gener de 2018

Dijous, 25 de gener de 2018 a les 00:00

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 27 de novembre de 2017.

2. Acord d’aprovació d’inadmetre les al·legacions presentades contra l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’any 2018.

3. Acord d’aprovació de la revisió anual del padró d’habitants a 1 de gener de 2017.

4. Acord d’aprovació de la pròrroga del Pla Local de Joventut de Castellbisbal 2014-2017 fins a l’aprovació del nou pla.

5. Acord d’aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a beques als millors treballs de recerca de batxillerat.

6. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets.

7. Precs, preguntes i mocions d’urgència.

Darrera actualització: 25.01.2018 | 08:58