Convocatòria del Ple ordinari del 29 de juny de 2020

Dijous, 25 de juny de 2020 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de maig de 2020.
 2. Acord per aprovar la modificació pressupostària número 5 del vigent pressupost 2020.
 3. Acord per aprovar les dues festes locals de Castellbisbal per a l’any 2021.
 4. Acord per aprovar, inicialment, les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a projectes de cooperació i desenvolupament, destinades a entitats privades sense ànim de lucre.
 5. Acord per aprovar la consideració de les obres de construcció de mur de contenciós a la parcel·la del carrer Port del Comte, 8, d’especial interès o utilitat municipal als efectes d’aplicar les bonificacions del 95% en les quotes de l’import sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques.
 6. Acord per aprovar la consideració de les obres de legalització de mur de contenció i construcció d’un nou mur de contenció entre les parcel·les dels carrers Serra de Pàndols, 8 i 10, i Tous, 2, d’especial interès o utilitat municipal als efectes d’aplicar les bonificacions del 95% en les quotes de l’import sobre construccions, instal3lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques.
 7. Acord per aprovar, inicialment, la modificació puntual número 7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.
 8. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos Castellbisbal per preservar i fer efectiva la conciliació laboral i la reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19.
 9. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal, a la que s’hi ha adherit el grup municipal ERC-AM Castellbisbal, de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que limita l’exposició de banderes LGTBIQ+ en edificis públics.
 10. Moció presentada pel grup municipal Socialista per demanar al govern de la Generalitat aixequi suspensió ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual.
 11. Moció presentada pel grup municipal Socialista contra la discriminació als col·lectius LGTBI.
 12. Moció presentada pels grups municipals Socialista i ERC-AM Castellbisbal, a la que s’hi ha adherit el grup municipal Alternativa per Castellbisbal, per exigir la resolució immediata de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 13. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets.
 14. Precs, preguntes i mocions d’urgència.
Darrera actualització: 25.06.2020 | 09:46