Convocatòria del Ple ordinari del 29 de març de 2021 (telemàtic)

Dijous, 18 de febrer de 2021 a les 08:01

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 22 de febrer de 2021.
 2. Acord per aprovar, inicialment, la pròrroga i la modificació de l’annex del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Castellbisbal.
 3. Acord per aprovar, inicialment, la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments de restauració i similars.
 4. Acord per aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’atorgament de beques als millors expedients de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.
 5. Acord per aprovar la declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sosteniblitat per una recuperació verda socialment justa.
 6. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos de Castellbisbal per incrementar el benestar i la salut animal mitjançant el control de les colònies de gats.
 7. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal per declarar Castellbisbal com a municipi lliure de caça.
 8. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos Castellbisbal per a la implantació d’un Pla local de prevenció del suïcidi i salut mental.
 9. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets.
 10. Altres assumptes a donar compte.
 11. Precs, preguntes i mocions d’urgència.
Darrera actualització: 25.03.2021 | 08:27