Convocatòria del ple ordinari del 29 de novembre de 2021

Dimecres, 24 de novembre de 2021 a les 09:00

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 25 d'octubre de 2021
 2. Acord per aprovar la modificació pressupostària número 9 del vigent pressupost municipal de 2021. Suplement de crèdit.
 3. Acord per aprovar el pressupost general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2022.
 4. Acord per aprovar, inicialment, la plantilla de personal funcionari i la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Castellbisbal corresponent a l'exercici 2022.
 5. Acord per aprovar la justificació de l'assignació econòmica dels grups municipals durant l'any 2020.
 6. Acord per aprovar la modificació dels vocals representants del grup municipal d'Alternativa per Castellbisbal a les comissions, òrgans municipals i òrgans col·legiats.
 7. Acord per aprovar la pròrroga de la vigència del II Pla d'Igualtat de Gènere adreçat a la ciutadania per un període de dos anys.
 8. Acord per aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts al transport dels i les joves per a la seva educació postobligatòria.
 9. Acord per aprovar el conveni per a la col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Castellbisbal, per al finançament del servei públic de transport col·lectiu de viatgers al municipi de Castellbisbal.
 10. Moció presentada pel grup municipal socialista, per a la creació de registre d'absències domiciliàries de la ciutadania de Castellbisbal.
 11. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos sobre la nova regulació del tribut de la plusvàlua municipal
 12. Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.
 13. Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets.
 14. Precs, preguntes i mocions d’urgència.

 

Darrera actualització: 24.11.2021 | 14:48