Convocatòria del Ple ordinari del 29 d'octubre de 2018

Dijous, 25 d'octubre de 2018 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 24 de setembre de 2018

Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 7: crèdit extraordinari i suplements de crèdit i de l’annex de subvencions del pressupost 2018

Acord d’aprovació definitiva del compte general exercici 2017

Acord d’aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2019

Acord d’aprovació de l’autorització de la comptabilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada d’un treballador municipal

Acord d’aprovació de la sol·licitud de subvenció, del projecte i de la memòria de la pacificació del centre urbà de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la supressió del servei d’estacionament limitat i controlat per vigilants amb pagament de l’usuari (Zona Blava)

Moció del PDeCAT sobre la falta d’imparcialitat del poder judicial

Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 25.10.2018 | 10:31