Convocatòria del Ple ordinari del 30 de juliol de 2018

Divendres, 27 de juliol de 2018 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 25 de juny de 2018

Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 4

Acord d’aprovació provisional de la modificació puntual número 2 del POUM en l’àmbit del PAU 02 “Balcó de l’Ermita” i remissió a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva

Acord d’aprovació del Pla d’Inspeccions i Control d’Activitats 2018-2020

Acord d’aprovació de l’adhesió al II Pla de Polítiques de Gènere del Consell Comarcal del Vallès Occidental 2016-2019

Acord d’aprovació de l’adhesió al Protocol Comarcal per a l’Abordatge de la Violència Masclista del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Acord d’aprovació de la creació de la Comissió de Protecció i Seguretat en les Dades Municipals

Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d'urgència 

Darrera actualització: 27.07.2018 | 12:32