Convocatòria del Ple ordinari del mes de setembre de 2017

Dijous, 21 de setembre de 2017 a les 00:00

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 31 de juliol de 2017.
  2. Aprovació de la modificació pressupostària número 6 del Pressupost 2017.
  3. Acord d’aprovació dels comptes generals de l’exercici 2016.
  4. Acord d’aprovació de la modificació de les característiques i les retribucions del personal eventual aprovades per acord del Ple de 13 de juliol de 2015.
  5. Acord d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal eventual i la modificació de llocs de treball de l’Ajuntament.
  6. Acord d’aprovació de la modificació d’ofici del redactat d’uns punts del Pla d’emergències municipal i d’aprovació definitiva del Pla amb document únic (DUPROCIM).
  7. Acord d’aprovació inicial de la modificació del reglament regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Castellbisbal.
  8. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.
  9. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets.
  10. Precs, preguntes i mocions d’urgència.
Darrera actualització: 21.09.2017 | 11:12