Convocatòria del Ple ordinari del mes d'octubre de 2017

Dijous, 26 d'octubre de 2017 a les 00:00

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 2 d’octubre de 2017.

2. Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 7 del Pressupost 2017.

3. Acord d’aprovació de la modificació del complement  específic dels llocs de treball de la Policia Local.

4. Acord d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2018.

5. Acord d’aprovació de la declaració de caducitat i de nova incoació del procediment administratiu per a la determinació de responsabilitat pels danys efectuats a la tanca de filat del magatzem de la brigada municipal.

6. Acord d’aprovació de la declaració de caducitat i de nova incoació del procediment administratiu per a la determinació de responsabilitat pels danys efectuats a un fanal de l’enllumenat públic del carrer Motors.

7. Acord d’aprovació de la declaració de caducitat i de nova incoació del procediment administratiu per a la determinació de responsabilitat pels danys efectuats a una paret-tanca de l’Illa Esportiva.

8. Acord d’aprovació de la incoació de l’expedient administratiu de determinació de la responsabilitat patrimonial pels danys efectuats a un fanal de l’enllumenat públic al carrer Colònia del Carme, 2.

9. Acord d’aprovació definitiva del Pla estratègic del servei d’arxiu i gestió documental i Cartes de serveis d’usuaris interns i externs.

10. Acord d’aprovació de la liquidació del contracte i la devolució de la garantia dipositada amb motiu de l’adjudicació acordada pel Ple de 18.11.1991 del servei públic de recollida i eliminació d’escombraries urbanes i neteja viària per un període de cinc anys.

11. Acord d’aprovació del text refós corresponent a la modificació puntual número 5 del POUM de Castellbisbal.

12. Moció d’Alternativa per Castellbisbal, Esquerra Republicana de Catalunya i del PDeCAT, de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític.

13. Moció per l’adhesió de Castellbisbal a la Xarxa de ciutats per la vida “Ciutats contra la pena de mort”.

14. Moció per exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Omnium Cultural.

15. Moció d’Alternativa per Castellbisbal en defensa de l’educació com a eina de cohesió.

16. Moció del PDeCAT i d’Esquerra Republicana de Catalunya per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

17. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets.

18. Precs, preguntes i mocions d’urgència.

Darrera actualització: 26.10.2017 | 12:06