Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 12:00

Ordenança fiscal número 2
Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Ordenança aprovada durant el ple del 26 d’octubre de 2020.

En vigor des de l'1 de gener de 2021.

Darrera actualització: 15.01.2021 | 10:07