Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic (mercaderies, runes, bastides, etc.)

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 10:45

Ordenança fiscal número 17
Reguladora de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic (mercaderies, runes, bastides, etc.)

Ordenança aprovada durant el ple del 24 d’octubre de 2016

En vigor des de l'1 de gener de 2017

Darrera actualització: 15.01.2021 | 11:15