Taxa per aprofitament especial del domini públic per prestar serveis de subministrament

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 10:10

Ordenança fiscal número 24
Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic per prestar serveis de subministrament

Ordenança aprovada durant el ple del 3 d’octubre de 2005

En vigor des de l'1 de gener de 2006

Darrera actualització: 15.01.2021 | 11:38