Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 11:40

Ordenança fiscal número 6
Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Ordenança aprovada durant el ple del 29 d’octubre de 2018

En vigor des de l'1 de gener de 2019.

Darrera actualització: 15.01.2021 | 10:17