Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 11:40

Ordenança fiscal número 6
Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Darrera actualització: 23.01.2020 | 14:53