Taxa per ocupació del domini públic per fires, parades, contenidors, taules i cadires, vedes temporals, tanques publicitàries, rodatge de vídeos i pel·lícules, sessions fotogràfiques i d'altres elements

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 10:50

Ordenança fiscal número 16
Reguladora de la taxa per ocupació del domini públic per fires, parades, contenidors, taules i cadires, vedes temporals, tanques publicitàries, rodatge de vídeos i pel·lícules, sessions fotogràfiques i d'altres elements


Des del 14 de març de 2020 i fins al 31 de desembre de 2021, l'ocupació de la via pública amb finalitats comercials és gratuïta, ja que la taxa ha estat suspesa en aquests supòsits.

Per a més informació:

Darrera actualització: 05.06.2020 | 08:44