Taxa per ocupació del domini públic per fires, parades, contenidors, taules i cadires, vedes temporals, tanques publicitàries, rodatge de vídeos i pel·lícules, sessions fotogràfiques i d'altres elements

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 10:50

Ordenança fiscal número 16
Reguladora de la taxa per ocupació del domini públic per fires, parades, contenidors, taules i cadires, vedes temporals, tanques publicitàries, rodatge de vídeos i pel·lícules, sessions fotogràfiques i d'altres elements

Darrera actualització: 23.01.2020 | 15:04