Bonificacions fiscals. Empresa

Divendres, 5 de febrer de 2021 a les 08:00

Sostenibilitat

Bonificació per a les instal·lacions d'autoconsum de generació d'electricitat a partir d'energia solar fotovoltaica
Bonificació de la quota de l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Bonificació per als vehicles classificats com de "zero emissions" i "eco"
Bonificació del 75 % de l'impost de vehicles de tracció mecànica


Foment de l'ocupació

Bonificació del 95 % per a les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per foment de l'ocupació

Bonificació del 95 % per a la reconstrucció o rehabilitació de naus industrials obsoletes i en desús

Bonificació del 50 % de la taxa en les activitats amb centre de treball o domicili social i fiscal a Castellbisbal per foment de l'ocupació
Les empreses han d'acreditar:

  • la contractació indefinida de persones seleccionades a través de la Borsa de Treball de l'Ajuntament 
  • la contractació temporal del 20 % de la plantilla de persones també seleccionades a través de la Borsa de Treball de l'Ajuntament

Més informació, Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, article 5.4


Impost d'Activitats Econòmiques

Bonificació del 50 % de la quota tributària durant tres anys a l'inici de l'activitat

Bonificació de la quota tributària del període impositiu corresponent per als subjectes passius que incrementin la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit

  • 10 % de bonificació per increment de plantilla d'entre el 10 i el 20 %

  • 15 % de bonificació per increment de plantilla d'entre el 21 i el 30 %

  • 20 % de bonificació per increment de plantilla d'entre el 31 i el 40 %

  • 25 % de bonificació per increment de plantilla d'entre el 41 i el 50 %

  • 30 % de bonificació per increment de plantilla superior al 50 %

  • 50 % de bonificació per a la contractació de persones inscrites al Servei Local d'Ocupació dels col·lectius de persones en risc d'exclusió social o col·lectius especialment vulnerables, majors de 50 anys, dones, menors de 29 anys, aturats de llarga durada, persones amb diversitat funcional.

Més informació, impost sobre activitats econòmiques (IAE), article 5


Vehicles

Exempció del pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per a determinats vehicles


Per a més informació, contacteu amb nosaltres

Promoció Econòmica. Servei d'Empresa i Emprenedoria

Trobeu-nos a les xarxes socials

Darrera actualització: 08.02.2021 | 09:54