Bonificacions fiscals. Medi Ambient

Divendres, 5 de febrer de 2021 a les 08:00

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Bonificació per als vehicles "zero emissions" o "eco"
Bonificació del 75 % de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles classificats com de "zero emissions" o "eco"


Energia fotovoltaica

Bonificació per a les instal·lacions d'autoconsum de generació d'electricitat a partir d'energia solar fotovoltaica
Bonificació de la quota de l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)


Per a més informació

Departament de Medi Ambient

Darrera actualització: 08.02.2021 | 09:25