Bonificacions fiscals. Vehicles

Divendres, 5 de febrer de 2021 a les 08:00

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Exempció de pagament per a determinats vehicles

Bonificació del 100 % per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys


Més informació

Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT)

Darrera actualització: 08.02.2021 | 09:27